Czcionka: A A A
Szukaj:
PROMOCJE W ROKU AKADEMICKIM 2013-2014

UWAGA!!! Rekrutacja na rok akademicki 2013-2014 TRWA!

1. STUDIA BEZ OPŁAT  !

WSZP wprowadza nową, bardzo interesująca promocję dla wszystkich kandydatów na studia licencjackie, magisterskie oraz podyplomowe.

Każdy kto zdecyduje się na jednorazową wpłatę czesnego zostaje zwolniony z opłat obowiązujących normalnie przy zapisie na studia.

  • kandydat wpłacający przy zapisie na studia, czesne za cały rok akademicki- zwolniony jest z obowiązku wpłaty wpisowego i  manipulacyjnej.
  • kandydat wpłacający przy zapisie na studia, czesne za cały semestr- zwolniony jest z obowiązku wpłaty wpisowego.

PRZYKŁAD:

W przypadku studiów licencjackich, ta promocja oznacza, że osoba wpłacająca czesne za:

  • cały rok oznacza to zysk w kwocie 600 zł, co jest równoznaczne z 17,2% zysku (w skali 12 miesięcy !!) na lokacie bankowej. Bez tzw. „podatku Belki”.
  • semestr  zyskuje 400 zł co jest równoznaczne z  21% zysku (w skali 6 miesięcy !!)  na lokacie bankowej

2.  ZAPISY GRUPOWE

Promocje za zapisy grupowe, przy zapisie minimum 2 osób z tej samej instytucji.

10% rabatu od kwoty czesnego za I rok studiów po uwzględnieniu rabatów:

  • a) na danym kierunku studiów
  • b) dla danej formy płatności (jednorazowa, semestralna, ratalna)
  • c) dla osób niepełnosprawnych

3. OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

10% rabatu od kwoty czesnego na każdym r oku studiów po uwzględnieniu rabatów:

  • a. na danym kierunku studiów
  • b. dla danej formy płatności (jednorazowa, semestralna, ratalna)
  • c. z tytułu zapisu grupowego

1) Aby skorzystać z ww. promocji, należy wypełnić właściwy formularz znajdujący się w Dziale Rekrutacji i Promocji, stanowiący załącznik nr 4 do Zarządzenia Założyciela nr 2/09, oraz przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności.

2) rabat obowiązuje przez cały okres studiów.