Czcionka: A A A
Szukaj:
Opłaty

Nauka w Wirtualnej Akademii Zarządzania Personelem jest płatna. Zasady ustalania opłat za studia określone są w Regulaminie Odpłatności. Wysokość opłat na kolejny rok akademicki ustalana jest corocznie i podawana do wiadomości studentów oraz kandydatów na studia najpóźniej w terminie do końca maja poprzedniego roku akademickiego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Wysokość czesnego dla studentów szkoły jest stała przez cały okres studiów. W ściśle określonych przypadkach, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Odpłatności, wysokość czesnego może wzrosnąć corocznie maksymalnie o 5 %. Decyzję o podwyższeniu czesnego podejmuje Założyciel i ogłasza ją przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

OPŁATY

ZOBACZ NASZE AKTUALNE PROMOCJE !!!