Czcionka: A A A
Szukaj:
Organizacja studiów

KIERUNKI STUDIÓW Aktualnie prowadzimy rekrutację na kierunki:

SPECJALNOŚCI:

 • SOCJOLOGIA
  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
  Media i Komunikacja Społeczna
   
 • ZARZĄDZANIE 
  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
  Zarządzanie Przedsiębiorstwem
  Zarządzanie w Biznesie

WYBÓR KIERUNKU STUDIÓW I SPECJALNOŚCI

 • wybór kierunku studiów dokonuje się w momencie zapisu na studia.
 • wstępną deklarację wyboru specjalności dokonuje się przy zapisie na studia a ostateczny wybór następuje na IV semestrze.

WARUNKI URUCHOMIENIA KIERUNKU I SPECJALNOŚCI STUDIÓW LICENCJACKICH
Uruchomienie danego kierunku studiów licencjackich zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na kierunku studiów wynosi 80 osób. Uruchomienie danej specjalności na prowadzonym kierunku studiów licencjackich zależy od ilości zgłoszeń. Minimalna ilość zgłoszeń na specjalność wynosi 40 osób. Kandydaci którzy wpłaca wpisowe na kierunek/ specjalność studiów licencjackich który nie zostanie uruchomiony z powodu braku wystarczającej ilości kandydatów, będą mogli rozpocząć studia na innym kierunku/ specjalności lub otrzymać zwrot wpłaty. W przypadku nieuruchomienia danej specjalności (na 5 semestrze) studenci mogą się zapisać na inną.

OKRES NAUKI
Studia zaczynają się w październiku bądź w marcu i trwają 6 semestrów. W zależności od kierunku pełen program trzyletnich studiów licencjackich obejmuje:

 • Socjologia: 1320 godzin
 • Zarządzanie: 1200 godzin

Kierunek studiów na dyplomie :

 • Socjologia
 • Zarządzanie


Uzyskiwany tytuł
Licencjat na wybranym kierunku studiów i specjalności.

Suplement do Dyplomu
Wraz z dyplomem studiów absolwent otrzymuje Suplement do dyplomu, który zawiera pełne informacje dotyczące ukończonych studiów oraz wykaz przedmiotów wraz z ilością godzin.

OPŁATY
System opłat na studiach licencjackich oparty jest na następujących zasadach:

 • opłaty są określone i stałe dla całego okresu studiów a wysokość czesnego jest podawana studentom w momencie zapisu,
 • płatności czesnego za dany rok studiów mogą być uiszczane w formie wpłaty jednorazowej lub wpłat ratalnych - 2 lub 8 rat.
 • poza opłatami za studia – studenci zobowiązani są do różnego rodzaju opłat dodatkowych – np. za powtarzanie egzaminu, wyrobienie legitymacji, dyplom itp.

Pełne tabele odpłatności znajdują się w dziale Rekrutacja/Opłaty

ZACHĘTY DLA DOBRYCH STUDENTÓW
Uczelnia stosuje system zachęt dla zdolnych studentów, bądź to w postaci stypendiów naukowych bądź tez w postaci zniżek czesnego w przypadku podjęcia studiów na drugiej specjalności lub specjalizacji. Ponadto, studenci mogą uczęszczać na dodatkowe szkolenia – bezpłatne lub na preferencyjnych warunkach finansowych. Studenci mogą brać aktywny udział w życiu Uczelni, poprzez uczestnictwo w:

 • targach,
 • seminariach,
 • konferencjach,
 • dniach otwartych,
 • pracach badawczo-projektowych.
 • uzyskują zniżki czesnego.


POMOC SOCJALNA
Student Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem może otrzymać pomoc materialną w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium za wyniki w nauce,
 • jednorazowej zapomogi losowej.