Czcionka: A A A
Szukaj:
E-platforma
Zakładka Poczta
Ta zakładka ma na celu usprawnienie kontaktu pomiędzy Wami - naszymi Studentami.
Daliśmy także możliwość kontaktu z Waszymi Wykładowcami.
Aby przejść na tą zakładkę kliknij przycisk [Poczta] znajdujący się w menu
1. Twoja wewnątrz-szkolna poczta podzielona jest na dwa typy listów: a)
Tutaj wyświetlone są listy jakie otrzymujesz od innych studentów b)
Tutaj wyświetlone są listy jakie otrzymujesz od wykładowców 2. List który jest w Twojej skrzynce wyświetlony jest w postaci notatki z
  • Nadawcą
  • Datą wysłania
  • Tematem wiadomości
3. Aby otworzyć list wystarczy kliknąć na jego temat.
4. Na list możesz odpisać klikając na przycisk [Odpisz] w okienku otwartej wiadomości
lub usunąć klikając na przycisk [Usuń]
5. Aby napisać nowy list kliknij na przycisk [Nowy list] znajdujący się pod spisem Twoich listów.
a). Wybierz adresata (z listy studentów lub wykładowców), wpisz TEMAT, i TREŚĆ wiadomości
b). Kliknij na przycisk [wyślij]