Czcionka: A A A
Szukaj:
E-platforma

WYMAGANIA TECHNICZNE

W związku z intensywnym rozwojem technik informatycznych, naszym idee fixe jest takie dostosowanie wymagań sprzętowych, by zajęcia zdalne na platformie e-learningowej WSZP były dostępne dla osób posiadających nawet kilkuletni, standardowy komputer z podstawowym oprogramowaniem (system operacyjny oraz pakiet biurowy).

Jedynie w wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, iż będzie wymagane instalowanie dodatkowego, bezpłatnego dla prywatnego użytkowania oprogramowania. System powinien zapewniać prawie pełną funkcjonalność dydaktyczną już przy minimalnej szybkości łącza tj. około 40-50 kbs (GPRS lub modem telefoniczny). Dla pełnej funkcjonalności systemu tj. korzystania z pełnych możliwości multimedialnych - zaawansowane animacje, filmy i transmisja strumieniowa wideo - łącze powinno być, co najmniej na poziomie 128 kbs (najwolniejsza Neostrada TP, transmisja danych EDGE). Podstawowym narzędziem pracy studenta jest komputer, który umożliwia:

 • połączenie z Internetem i dostęp do platformy e-learningowej WSZP;
 • korzystanie z materiałów dydaktycznych umieszczonych na e-platformie WSZP;
 • rozwiązywanie zadań i wykonywanie prac zaliczeniowych;
 • dyskusję i pracę grupową na specjalnie przygotowanym forum dyskusyjnym oraz czacie;
 • wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.

Także po stronie nauczyciela akademickiego zmiana środowiska nauczania wprowadza duże zmiany w stosunku do pełnionej roli wykładowcy w klasycznym wydaniu. Nauczyciel akademicki przestaje być „źródłem emitującym wiedzę” a staje się moderatorem, inspiratorem do pracy nad zadaniami, do wspólnej dyskusji i do dalszego samodzielnego poszerzania zdobytej już wiedzy. Zadaniem nauczyciela akademickiego jest wspomaganie procesu nauczania i ułatwianie studentom dostępu do wiedzy. Sytuacja tego rodzaju wymaga objęcia specjalistycznym szkoleniem wykładowców, którzy będą prowadzili zajęcia za pomocą dedykowanej platformy e-learning. W Wirtualnej Akademii Zarządzania Personelem wszyscy nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia za pośrednictwem e-platformy WSZP zostali przeszkoleni nie tylko w zakresie obsługi e-platformy, ale i rozwiązywaniu problemów metodycznych nauczania w cyber przestrzeni. Platforma zdalnego nauczania jest oprogramowaniem umożliwiającym udostępnianie materiału dydaktycznego i kształcenie za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Platforma e-learning łączy zalety interaktywnych programów do nauki z możliwością kontaktu „on-line” studenta i wykładowcy. Platforma zapewnia uczestnikom kształcenia możliwość nauki w atrakcyjny sposób, a pracownikom uczelni zarządzanie zawartością kursów oraz użytkownikami. Platforma zdalnego nauczania ma wbudowane narzędzia administracyjne. Można za jej pomocą dokonywać dystrybucji materiałów do kształcenia, komunikować się z uczestnikami szkoleń oraz kontrolować postępy w nauce (system testów, dziennik logowania na platformie itp.), co w wydatnie podnosi poziom kontroli przebiegu kształcenia studentów w spersonalizowany sposób. Każdy student/słuchacz otrzymuje dostęp do platformy e-learningowej WSZP na podstawie unikatowego identyfikatora i hasła, gdzie: identyfikator stanowi numer indeksu, zaś hasło to odpowiednia kombinacja liter i cyfr zaczerpniętych danych osobowych studenta. Taki sposób przyznawania uprawnień do korzystania z e-platformy czyni je w pełni bezpieczny, przy jednoczesnej prostocie samodzielnego odtworzenia przez użytkownika identyfikatora i hasła w przypadku ich zapomnienia za pomocą specjalnie udostępnionej studentom/słuchaczom instrukcji na stronie głównej e-platformy WSZP (bezpośrednio pod ekranem logowania). W każdej chwili, każdy użytkownik e-platformy może skorzystać z zakładki Pomoc, zadając pytanie, czy zgłaszając dany problem osobom administrującym e-platformę. Platforma e-learningowa WSZP jest narzędziem elastycznym i można ją przygotowywać dowolnie, w zależności od potrzeb nauczycieli i studentów/słuchaczy.

ELEMENTY SYSTEMU E-LEARNING WAZP

 • multimedialny wykład w formie asynchronicznej i synchronicznej;
 • pytania sprawdzające najczęściej w formie testowej;
 • forum dyskusyjne;
 • czat, czyli dyskusję „na żywo” za pomocą tekstu;
 • e-konsultacje;
 • pocztę e-mail;
 • bazę wiedzy;
 • tablicę informacyjną dla studenta;
 • moduł postępów w nauce;
 • rejestrację na kolejne przedmioty.

METODYKA STUDIOWANIA ZDALNEGO NA E-PLATFORMIE WSZP

Proces dydaktyczny jest realizowany w trybie synchronicznym i asynchronicznym. Dzięki opracowanej, wykonanej, implementowanej oraz dedykowanej dla naszej Uczelni platformie e-learningowej student/słuchacz ma dostęp do multimedialnego kursu realizowanego w trybie asynchronicznym.

Materiał z każdego przedmiotu jest podzielony na mniejsze jednostki wiedzy np. na rozdziały lub tematy, realizowane w określonym czasie, zgodnie z harmonogramem zajęć. Materiał zawiera tekst w formie zbliżonej do podręcznika. Tekst jest podzielony pytaniami testowymi i sprawdzającymi zrozumienie i przyswojenie przekazywanych treści. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono test podsumowujący. Tekst jest urozmaicony animacjami, głosem lektora i krótkimi filmami pozwalającymi lepiej i w ciekawszy sposób przyswoić analizowane zjawiska i problemy. W trakcie samodzielnej nauki student/słuchacz jest zobowiązany do wykonania kilku zadań indywidualnie bądź grupowo pracując/współpracując z innymi studentami/słuchaczami na specjalnie przygotowanych konferencjach o charakterze forum dyskusyjnego moderowanego przez wykładowcę. Zadaniem wykładowcy jest codzienne odnoszenie się do wypowiedzi studentów/słuchaczy i wykonanych przez nich prac. Opisany powyżej proces powtarza się dla każdego tematu/modułu aż do zakończenia cyklu zajęć. Najlepsi studenci mogą pełnić funkcję opiekunów grupy, których zadaniem jest udzielanie pomocy swoim kolegom w trakcie nauki w wirtualnej przestrzeni. Z naszych blisko trzyletnich doświadczeń wynika, że opiekun grupy jest w stanie bardziej skutecznie pomóc swojemu koledze w nauce czy przezwyciężeniu różnych trudności, niż wykładowca akademicki. Opiekun grupy, z racji pełnionej funkcji może ubiegać się o partycypację w Funduszu motywacyjnym WSZP (możliwość uzyskania zniżek w czesnym). Jednocześnie, studenci/słuchacze mają dostęp do narzędzia e-konsultacji, czyli mogą zadawać indywidualnie pytanie dotyczące wszystkich prowadzonych przez Uczelnię przedmiotów, na które powinni otrzymać (i otrzymują) odpowiedz od specjalisty w formie pisemnej w ciągu 48 godzin (maksymalnie 72 godzin w wyjątkowych przypadkach np. choroby specjalisty). Studenci maja także dostęp do dodatkowych „zasobów” takich jak: rekomendowane strony www i artykuły poświęcone analizowanej problematyce danego przedmiotu, słownik kluczowych pojęć, dostęp do e-biblioteki oraz syllabus. Ponadto, studenci/słuchacze maja dostęp do konferencji/forum o tematyce ogólnej i specjalizowanej np. zarządzanie zasobami ludzkimi, bezpieczeństwo krajowe, bezpieczeństwo narodowe, marketing polityczny itp. w zależności od potrzeb studentów i Uczelni. Dla studentów/słuchaczy udostępniliśmy także chat ogólny i prywatny. Kolejną, bardzo ważną i przydatną funkcją, niwelującą alienację w wirtualnej przestrzeni jest możliwość podglądu, kto jest obecnie dostępny on-line. Z kolei funkcja ułatwiająca socjalizację to możliwość, a nawet obowiązek, przygotowania przez każdego studenta/słuchacza krótkiej informacji o sobie z opcją wklejenia aktualnego zdjęcia. Taka informacja jest dostępna dla wszystkich użytkowników systemu. Studenci/słuchacze mają w każdej chwili i miejscu zapewnioną specjalistyczną pomoc techniczną. Kontakt z pomocą techniczną odbywa się za pomocą e-maili, czatu i telefonu w zależności od możliwości i preferencji użytkownika systemu. Większość problemów jest rozwiązywana do 72 godzin od chwili zgłoszenia problemu. Istotnym i wyróżniającym WAZP od innych podmiotów oferujących studia przez Internet elementem jest możliwość udziału naszych studentów e-learningowych w tradycyjnych zajęciach, które odbywają się w czasie sobotnio - niedzielnych w siedzibie Uczelni. Każdy student może za pośrednictwem specjalnej aplikacji na e-platformie dokonać rezerwacji miejsca na wybranych przez siebie zajęciach, by w konsekwencji wziąć w nich udział. Niekiedy (a jest to spowodowane specyfiką niektórych zajęć) ilość miejsc jest ograniczona. PRZYSZŁOŚĆ… Kolejnym etapem naszej e-działalności jest zaprojektowanie i uruchomienie m-learningu, czyli dostępu do materiałów zdalnych poprzez najbardziej popularne urządzenia komunikacji przenośnej tj. telefony komórkowe i urządzenia typu PDA. Materiał powinien być dostępny do pobrania z Internetu poprzez komputer z możliwością przeniesienia do urządzenia np. do telefonu komórkowego bądź ściągnięcie bezpośrednie materiału na komórkę. Materiał może być dostępny w formie nagranych wykładów w formacie filmów oraz w formie tylko dźwiękowej np. w formacie MP3 (wtedy możliwa będzie także dystrybucja materiałów dźwiękowych na płytach audio np. do słuchania w samochodzie).