Czcionka: A A A
Szukaj:
Przewodnik e-studenta

Korzystając z nowoczesnych rozwiązań łączących zalety Internetu i nowych mediów oraz kontynuując strategię dotarcia do jak najszerszej grupy studentów i słuchaczy w roku akademickim 2006/2007 wzbogaciliśmy system kształcenia o dodatkową formę: distance learning, obecnie częściej nazywany e-learningiem.

Oferowany przez Wirtualną Akademię Zarządzania Personelem (WAZP) system kształcenia na odległość jest najlepszym rozwiązaniem nie tylko dla osób mieszkających poza Warszawą, ale także dla tych, którzy z różnych względów — zawodowych, rodzinnych, zdrowotnych — nie mogą podjąć kształcenia w formie tradycyjnej. Wprowadzenie zdalnego nauczania do procesu kształcenia wyższego to nie tylko zaspokojenie wyraźnie dostrzegalnej potrzeby ciągłego dokształcania, ale także potrzeby stałego kontaktu z innymi studentami, Uczelnią i jej wykładowcami, także poza czasem przeznaczonym na zajęcia w trakcie zjazdów. Nasz system pozwala stale się rozwijać i zdobywać wykształcenie oraz nowe umiejętności szczególnie tym osobom, które nie mogą często przebywać w ośrodkach akademickich. NOWOŚĆ!! Studiując w WAZP można uczestniczyć w zajęciach w formie tradycyjnych wykładów czy ćwiczeń i warsztatów, po uprzednim zarezerwowaniu na nich miejsca. NOWOŚĆ!! Warto w tym miejscu wspomnieć, że studia prowadzone w formule distance learning stanowią jeden z etapów kształcenia ustawicznego (continuous learning), tak ważnego w rozwijającym się społeczeństwie informacyjnym. Spójny program zdalnego nauczania wspartego zajęciami w formie klasycznej jest pomyślany tak, by — obok możliwości wyboru czasu i miejsca nauki — angażować uczestników w proces kształcenia. Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony, by mogło dojść do nauczania, jest stworzenie takich możliwości, aby uczestniczący w zajęciach studenci mogli komunikować się ze sobą i innymi osobami (wykładowcami akademickimi, ekspertami z danych dziedzin itp.). Dlatego niezwykle ważne jest właściwe przygotowanie środowiska, w którym będzie realizowane nauczanie na odległość, tj. platformy zdalnego nauczania. Zarówno studenci, jak i wykładowcy akademiccy będą mieli do niej dostęp i nie będzie on wymagał wysokich nakładów technicznych (low-tech) ze strony korzystających z zajęć.
W tym modelu zasadnicze kształcenie odbywa się przez Internet na platformie zdalnego nauczania. Zajęcia te wspomagane są spotkaniami — zjazdami, stanowiącymi uzupełnienie przyjętego przez Uczelnię programu kształcenia. W toku czynności uczenia się następuje więc integracja różnych elementów systemów kształcenia i związanych z nimi form aktywności studenta. System e-learning Wirtualnej Akademii Zarządzania Personelem jest systemem mieszanym - asynchroniczno-synchronicznym, co czyni go systemem wzorcowym i skutecznym. Zawiera wiele zalet systemu asynchronicznego (nauka odbywa się w dowolnym i dogodnym dla studenta czasie), takich jak: dostosowanie czasu nauki do potrzeb i możliwości studenta- słuchacza, możliwość głębszego zastanowienia się i przemyślenia analizowanych problemów. Natomiast dzięki zaletom systemu synchronicznego (zajęcia „na żywo”) niweluje niepożądane skutki asynchroniczności, czyli alienację uczących się i brak dostatecznej motywacji do systematycznej nauki.Kształcenie w systemie e-learningowym WAZP umożliwia:

  • Elastyczność wyboru form uczestnictwa w zajęciach: tradycyjnie, ale również za pośrednictwem Internetu;
  • Uczenie się w dowolnym, dogodnym dla siebie czasie i miejscu ze specjalnie przygotowanych elektronicznych kursów zawierających niezbędną treść podręcznikową do nauki danego przedmiotu;
  • Weryfikowanie stopnia przyswojonej już wiedzy w trakcie nauki poprzez opracowany i wdrożony system elektronicznych testów; Udział w moderowanych dyskusjach tematycznych z danego przedmiotu oraz pracę nad zadaniami indywidualnymi i projektami grupowymi;
  • Udział w tradycyjnych zajęciach, jak: wykłady, ćwiczenia, czy warsztaty w siedzibie Uczelni

Wszystkie te aktywności realizowane są w zależności od specyfiki przedmiotu w formie „na żywo” lub w dowolnym dla uczestników czasie za pomocą specjalnie przygotowanego czatu i forum dyskusyjnego przy zapewnionym stałym kontakcie z innymi studentami oraz wykładowcami, którym można (i należy) zadawać pytania korzystając z narzędzia elektronicznych konsultacji. E-learning w WSZP zapewnia także stały kontakt z Uczelnią (wszelkiego rodzaju informacje: od organizacyjnych, po otrzymywane oceny, a nawet zdawanie niektórych egzaminów), jak również dostęp do elektronicznej biblioteki kursów i szkoleń także tych spoza programu studiów, aby doskonalić swoje umiejętności w jeszcze szerszym zakresie. Wszystko to realizowane jest za pomocą platformy e-learning Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem. Zachęcamy do zapoznania się z przykładowymi ekranami demonstracyjnymi naszej e-platformy.