Czcionka: A A A
Szukaj:
Kim jesteśmy

Wirtualna Akademia Zarządzania Personelem (WAZP) jest wydzielonym pionem funkcjonalnym Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem (WSZP) realizującym kształcenie w formie nauczania na odległość (tzw. Distance Learning) z wykorzystaniem technik IT i telekomunikacyjnych.

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem jest uczelnią niepaństwową założoną w 2001r. przez Spółkę „Zarządzanie Personelem Sp. z o.o. WSZP została wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod numerem 63 (decyzja MEN nr DSW-3-0145-101/TT/201 z dnia 20.04.2001r ), z prawem prowadzenia studiów na dwóch specjalnościach: Zarządzanie Personelem oraz Marketing Polityczny. W czerwcu 2007 roku, Uczelnia uzyskała pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej (Uchwała Nr 441/2007 ) na kierunku socjologia, na poziomie studiów pierwszego stopnia. Uczelnia ma swoją siedzibę na Ursynowie, w następujących miejscach:

 • ul. Dereniowa 52/52 - Rektorat, rekrutacja, biblioteka (zobacz mapkę)
 • ul. Hirszfelda 11 (LO im. L. Kossutha)- studia niestacjonarne oraz podyplomowe
 • ul. Hirszfelda 1 – studia podyplomowe,
OFERTA EDUKACYJNA Oferta edukacyjna WSZP obejmuje:

 • studia licencjackie w formule 1 dyplom = 2 zawody, na 8 specjalnościach i 3 kierunkach
 • studia podyplomowe w 6 dziedzinach i 25 specjalnościach
 • dwuletnie policealne studium zawodowe
 • kursy i szkolenia

DORADZTWO Oferujemy swoje usługi w zakresie doradztwa i szkoleń w następujących dziedzinach :

 • doradztwo personalne
 • doradztwo zawodowe
 • doradztwo biznesowe: due diligence, fuzje i przejęcia
 • doradztwo w zakresie funduszy Unijnych
 • badania społeczne i rynkowe

NAJWAŻNIEJSZE LICZBY

1- WSZP jest pierwszą i jak dotąd jedyną uczelnią w Polsce specjalizującą się w zakresie zagadnień związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi
3- ilość kierunków studiów licencjackich na WSZP : Socjologia; Bezpieczeństwo narodowe; Zarządzanie.
8- tyle lat istnieje WSZP
8- liczba specjalności na których można studiować
46- miejsce WSZP w ranking szkół niepublicznych pod względem ilości studentów studiów podyplomowych
59- miejsce WSZP w rankingu niepublicznych szkół licencjackich Rzeczpospolitej i Perspektyw
63- numer pod którym WSZP jest wpisana do rejestru Szkół Wyższych Zawodowych
72- liczba pracowników naukowo-dydaktycznych
230- liczba studentów na studiach podyplomowych
305- liczba dotychczasowych absolwentów
370- tyle metrów kwadratowych liczy siedziba rektoratu WSZP
671- liczba studentów na studiach licencjackich
900- ogólna liczba studentów WSZP w roku akademickim 2006-7
2001- rok założenia i rozpoczęcia działalności Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem
2550- ilość książek w bibliotece WSZP
2700- wielkość powierzchni dydaktycznej w m2.